;

Màn đồng diễn hay không chịu nổi của 5 cây guitar nhí

| <

Bạn sẽ "không thể tin được" khi nghe 5 nhạc công nhí người Triều Tiên biểu diễn guitar hay không kém những nhạc công chuyên nghiệp.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng