Màn biểu diễn ảo diệu "không thể tin nổi" cùng chiếc hộp thần thánh

|

Chỉ với một chiếc hộp, người nghệ sĩ đã làm ra bao nhiêu điều ảo diệu. Anh ta đã thực hiện điều đó như thế nào?