Lúc mới yêu, có ai lường trước được sau khi yêu sẽ như này không?

|

Quả là một trời một vực luôn! Những khác biệt trước và sau khi yêu luôn là đề tài muôn thuở của các cặp đôi.

Theo nguồn: TheMingThing