Lừa đảo qua điện thoại, tệ nạn có thật cần đề phòng

|

Tội phạm lừa đảo qua điện thoại từng bước một đẩy nạn nhân vào "mê hồn trận", rồi tăng dần cường độ tác động tâm lí để dễ dàng sai khiến họ.

Theo nguồn: vtv.vn