Giải trí 16/12/2013

L’Oréal: “Trao cần cầu cơm hay cho nồi cơm”

Trung tâm đào tạo tóc L’Oréal” một dự án đào tạo nghề hoàn toàn miễn phí mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

X Ðóng