Loạt ảnh chọc phá nhau của thú cưng và chủ khiến bạn “sái quai hàm”

| 09:39 - 21/11/2015

Thú cưng cũng cực kì khôn ngoan và nếu bạn có ý định sẽ “chơi chiêu” với chúng, hãy xem những hình ảnh sau và suy nghĩ lại nhé!

"Ơ, bánh của em đâu?". (Ảnh: Internet)
"Ơ, bánh của em đâu?".
(Ảnh: Internet)

"Trời ơi, con mèo! Chạy thôi tụi bây!". (Ảnh: Internet)
"Trời ơi, con mèo! Chạy thôi tụi bây!".
(Ảnh: Internet)

Đến hổ cũng phải sợ... (Ảnh: Internet)
Đến hổ cũng phải sợ...
(Ảnh: Internet)

"Cậu chủ chơi kì quá! Chóng mặt, ai cứu mạng đi!". (Ảnh: Internet)
"Cậu chủ chơi kì quá! Chóng mặt, ai cứu mạng đi!".
(Ảnh: Internet)

"Ngã lộn cổ rồi, cô chủ nói con cá đã chết! Lừa nhau quá đi!". (Ảnh: Internet)
"Ngã lộn cổ rồi, cô chủ nói con cá đã chết! Lừa nhau quá đi!".
(Ảnh: Internet)

"Cá sấu, cá sấu! Cứu với!". (Ảnh: Internet)
"Cá sấu, cá sấu! Cứu với!".
(Ảnh: Internet)

Và bây giờ...

"Không tin nữa rồi, dẹp hết!". (Ảnh: Internet)
"Không tin nữa rồi, dẹp hết!".
(Ảnh: Internet)

"Thế mà cũng không làm được...". (Ảnh: Internet)
"Thế mà cũng không làm được...".
(Ảnh: Internet)

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Đến lúc rồi!". (Ảnh: Internet)
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Đến lúc rồi!".
(Ảnh: Internet)

"Nhanh lên, nhanh lên! Thắng rồi, haha!". (Ảnh: Internet)
"Nhanh lên, nhanh lên! Thắng rồi, haha!".
(Ảnh: Internet)

"Không thích, hại nhau thế đủ rồi!". (Ảnh: Internet)
"Không thích, hại nhau thế đủ rồi!".
(Ảnh: Internet)

"Các bạn nên ngừng coi cô gái này, không có gì vui đâu!". (Ảnh: Internet)
"Các bạn nên ngừng coi cô gái này, không có gì vui đâu!".
(Ảnh: Internet)

"Này thì có ý định đạp ta này!". (Ảnh: Internet)
"Này thì có ý định đạp ta này!".
(Ảnh: Internet)

"Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn yêu thương nhau chứ nhỉ?". (Ảnh: Internet)
"Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn yêu thương nhau chứ nhỉ?".
(Ảnh: Internet)