Loài người đã từng tìm thấy tàu vũ trụ và người ngoài hành tinh trên mặt trăng?

|

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, giới khoa học trên thế giới đã chấn động khi một cựu phi hành gia của NASA tiết lộ về những bí mật mà họ tìm ra trên mặt trăng.Trên Mặt Trăng, phi hành đoàn tàu Apollo 20 thấy một tàu vũ trụ lớn dài 3,2km của người ngoài hành tinh và đặc biệt là thi thể người ngoài hành tinh được đưa về trái đất, cô ấy được đặt tên là Monalisa. 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube