Sao 16/07/2015

Công ty của FT Island "lên đời" nhờ mời được Yoo Jae Suk

Việc kết nạp thành viên mới Yoo Jae Suk đã khiến cổ phiếu công ty tăng mạnh.

X Ðóng