;

Lặng người với clip giải cứu chú gà công nghiệp

| <

Tilly cũng như những con gà khác, đều sinh ra để bị giết. Nhưng cuộc giải cứu bất ngờ sẽ cho chúng ta thấy, chúng cũng có một tâm hồn

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng