Lặng người với clip giải cứu chú gà công nghiệp

|

Tilly cũng như những con gà khác, đều sinh ra để bị giết. Nhưng cuộc giải cứu bất ngờ sẽ cho chúng ta thấy, chúng cũng có một tâm hồn

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube