Sao 04/08/2014

Dương Mịch lặng lẽ xuất hiện trong một hoạt động Phật học

Lưu Khải Uy cũng chia sẻ về kế hoạch giảm bớt công việc của 2 vợ chồng để chăm lo cho gia đình và con gái.

X Ðóng