Làn đường dành cho người "nghiện" điện thoại ở Thái Lan

|

Trường Đại học Kasetsart Bangkok lần đầu tiên thử nghiệm làn đường dành riêng cho những sinh viên "nghiện" nhắn tin hay gọi điện thoại.

Vào giờ cao điểm mỗi buổi sáng, con đường đến lớp học của nhiều sinh viên thường bị gián đoạn bởi những người đang nhắn tin hoặc gọi điện thoại.

Trước tình trạng này, sinh viên trường Đại học Kasetsart Bangkok đã đề xuất sáng kiến phân tách lối đi bộ 500 mét thành 2 làn đường, một làn dành riêng cho người dùng điện thoại.

Sự ra đời của làn đường này tạo ra không ít tranh luận gay gắt trên mạng. Trong khi nhiều ý kiến chỉ trích là làn đường đặc biệt này hoàn toàn vô dụng, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, hiện nay, số vụ người đi bộ gặp nạn có liên quan đến việc sử dụng điện thoại thông minh đang có xu hướng tăng và làn đường này là giải pháp hữu hiệu.