Làm thế nào để giúp người bị sàm sỡ trên xe buýt?

|

Khi đi xe buýt bạn bắt gặp những trường hợp những cô gái bị sàm sỡ mà không thể phản kháng thì bạn sẽ làm gì để giúp đỡ?

Theo nguồn: KIOSK International Magazine

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube