Làm con nít khó lắm, phải đâu chuyện đùa

|

Làm con nít cũng phải có nhiều "kĩ năng" lắm, không phải "dễ ăn" như mọi người tưởng tượng đâu nhé.