Lạ lùng với nghề kiếm sống bằng cách cho rắn chui qua mũi

|

Người đàn ông này làm nghề xiếc rắn chui qua mũi, công việc mua vui cho mọi người đầy nguy hiểm nhưng lại là phương tiện kiếm sống.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube