Lạ lùng với nghề kiếm sống bằng cách cho rắn chui qua mũi

|

Người đàn ông này làm nghề xiếc rắn chui qua mũi, công việc mua vui cho mọi người đầy nguy hiểm nhưng lại là phương tiện kiếm sống.