Kỳ tích đến với cô chó hoang bị kẻ ác tạt axit ăn sâu vào tận xương

|

Đoạn video clip cảm động ghi lại quá trình giải cứu cô chó hoang bị kẻ thủ ác tạt axit phỏng bụng trọng thương.