Kỳ thú chuyện "giải quyết nỗi buồn" vòng quanh thế giới

|

Để giải quyết nhu cầu cơ bản của cuộc sống, người dân mỗi nước lại có những quy định và đặc trưng riêng đấy. Cùng khám phá nào!


Sơ sài như Ấn Độ


Hay "hoàng tráng" như Nhật Bản