Kỳ lạ với ấu trùng trong suốt của loài cá

|

Có 1 số loài cá trong giai đoạn ấu trùng, cơ thể của chúng trở nên trong suốt như gương.