Kỷ Băng Hà tung trailer mới - "Ice age - Collision Course"

|

Lần này, chú sóc "bá đạo" không còn gây ảnh hưởng đến trái đất nữa mà là sắp xếp lại trật tự các hành tinh trong vũ trụ.