Ku Tin biểu diễn vũ điệu cồng chiêng cực chuyên nghiệp

|

Trong một buổi sinh hoạt cùng các bạn thiếu nhi, Ku Tin nhảy theo nhạc với "Vũ điệu cồng chiêng" quen thuộc một cách đáng yêu, chuyên nghiệp.

Nguồn video: Bé Ku Tin