Kinh ngạc với thỏi đất sét tự biết di chuyển

|

Viên đất sét đã tự di chuyển như thế nào? Hãy cùng dõi theo nhé.