Kinh ngạc trước công nghệ truyền tải thông tin trong tương lai

|

Với phát minh này, bạn có thể hi vọng trong tương lai, nhu cầu thông tin của con người sẽ được phục vụ tốt hơn nhờ công nghệ.