;

Kinh hoàng giòi sống lúc nhúc trong mũi người

| <

Hãy cùng xem cảnh bác sĩ gắp những con giòi lúc nhúc từ mũi của một anh thanh niên. 

Theo nguồn: Jane Nguyen

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng