Kinh hãi loài rắn cắn người lớn hóa thành trẻ em

|

Người bị loài rắn này cắn sẽ lâm vào tình trạng bị di chứng làm thay đổi cơ thể từ người lớn thành ra như một đứa trẻ.