Kí ức đến và đi như thế nào?

|

Tại sao có kí ức luôn tồn tại, và tại sao có cái lại rất mau quên? Hay bạn có biết, càng stress, bạn sẽ càng mau mất trí nhớ?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube