Kí ức đến và đi như thế nào?

|

Tại sao có kí ức luôn tồn tại, và tại sao có cái lại rất mau quên? Hay bạn có biết, càng stress, bạn sẽ càng mau mất trí nhớ?