Không tin bạn mình đã chết, chú mèo không rời xác bạn

|

Dù người bạn của mình đã chết cóng trên đường từ lâu nhưng chú mèo này vẫn quyết ở bên cạnh mà không chịu rời đi.