Không thể tin được những gì anh chàng này đã làm để xin lỗi người yêu

|

Người yêu giận ư? Thử ngay những cách xin lỗi trong clip sau, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ đấy!

360 kiểu xin lỗi người yêu "bá đạo trên từng hạt gạo"

360 kiểu xin lỗi người yêu "bá đạo trên từng hạt gạo"

360 kiểu xin lỗi người yêu "bá đạo trên từng hạt gạo"