Không thể nhịn cười với “1001” kiểu tóc “bá đạo” nhất hành tinh

| 19:00 - 13/01/2017

Chùm ảnh hài hước về những kiểu tóc “không thể bá đạo hơn” chắc chắn sẽ khiến bạn không nhịn được cười.

Tóc "ruộng bậc thang"?
Tóc "ruộng bậc thang"?

Style "con cháu thiên lôi".
Style "con cháu thiên lôi".

Concept tóc gió thôi bay thất bại.
Concept tóc gió thôi bay thất bại.

Style "cây kéo vàng"?
Style "cây kéo vàng"?

Tóc "chim sẻ trú mưa", "ba ba chờ sấm" trong truyền thuyết.
Tóc "chim sẻ trú mưa", "ba ba chờ sấm" trong truyền thuyết.

Nghe nói mái ngố trên lông mày đang là xu hướng...
Nghe nói mái ngố trên lông mày đang là xu hướng...

Undercut phiên bản "quá lố".
Undercut phiên bản "quá lố".

Phong cách "7 sắc cầu vồng" chăng?
Phong cách "7 sắc cầu vồng" chăng?

Biết là tóc tết đẹp nhưng thế này có hơi quá đà không?
Biết là tóc tết đẹp nhưng thế này có hơi quá đà không?

Ngô Diệc Phàm phiên bản lỗi.
Ngô Diệc Phàm phiên bản lỗi.

Dara phiên bản lỗi.
Dara phiên bản lỗi.

Cảnh báo! Không được xem ảnh này trong đêm.
Cảnh báo! Không được xem ảnh này trong đêm.

Ảnh: Internet