Không thể nhận ra bài hit của Taylor Swift qua giọng hát của Kelly Clarkson

|

Bằng giọng hát khoẻ và đầy nội lực của mình, Kelly Clarkson đã thổi vào "Blank Space" một làn gió hoàn toàn mới.