Không thể ngừng cười với những "nỗi niềm khi ra khỏi phòng thi"

| 20:40 - 03/07/2015

Cứ mỗi kì thi đến, cư dân mạng lại được dịp cười bể bụng bằng những bức ảnh "nỗi niềm thí sinh" sau khi bước ra khỏi phòng thi. Dưới đây là một phần nhỏ trong những bức ảnh chế đó:

Ra khỏi phòng thi là xác định luôn!
Ra khỏi phòng thi là "xác định" luôn!

Không thể ngừng cười với những nỗi niềm khi ra khỏi phòng thi

Không thể ngừng cười với những nỗi niềm khi ra khỏi phòng thi

Khi thánh nhọ đi thi.
Khi thánh "nhọ" đi thi.

Chuẩn bị thành sinh viên rồi!
Chuẩn bị thành sinh viên rồi!

Sẽ tiếp tục...
Sẽ tiếp tục...

 

 

 

 

 

Không thể ngừng cười với những nỗi niềm khi ra khỏi phòng thi

Đánh giá của một số bạn sau khi rời phòng thi.
"Đánh giá" của một số bạn sau khi rời phòng thi.

Nobita dò đáp án!
Nobita dò đáp án!

Trước và sau khi thi.
Trước và sau khi thi.

Khi thí sinh đã xác định tâm lý.
Khi thí sinh đã "xác định tâm lý".

Không phải mình dốt đâu, do giám thị không cho dùng bảng cửu chương nhé!
	Các thí sinh sẽ làm gì?
Không phải mình dốt đâu, do giám thị không cho dùng bảng cửu chương nhé!Không phải mình dốt đâu, do giám thị không cho dùng bảng cửu chương nhé!
	Các thí sinh sẽ làm gì?
Các thí sinh sẽ làm gì?

Không thể ngừng cười với những nỗi niềm khi ra khỏi phòng thi

Tự tin lên con trai!

Định nghĩa mới về phòng thi.
Định nghĩa mới về phòng thi.

Ngã rẽ số phận.
"Ngã rẽ số phận".