Không thể cầm lòng được với phim ngắn về mẹ của Việt Hương

|

Nữ nghệ sĩ làm phim ngắn "Mẹ" dành tặng mọi người và toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

Nguồn: Việt Hương