Khoảnh khắc Donald Trump xuất hiện ngay sau khi đắc cử

|

Đây chính là một khoảnh khắc của lịch sử khi Tân Tổng thống Mỹ đời 45 lần đầu tiên xuất hiện ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ.

Nguồn: DecodeDC