Khi trẻ em gặp hoạ vì sự bất cẩn của người lớn

|

Rơi xuống thang cuốn, cửa kính đè lên người, xe tông... Tuyệt đối cảnh giác khi trông chừng trẻ em vì mối hiểm hoạ luôn rình rập.