Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn

| 10:51 - 26/04/2013

Bạn có tưởng tượng được loài động vật nào sẽ sinh ra nếu vịt kết hợp với ngựa, hamster kết hợp với sư tử? Các chuyên gia photoshop đã hiện thực hóa trí tưởng tượng của chúng ta thế nào? Cùng xem nhé!

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Chim và chó thì sẽ là gì?

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Chim chồn chăng?

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Vịt ngựa thì gọi là Vựa có được không nhỉ?

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Chim mập?!?

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Bull ngựa

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Hamstử

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn

 
 

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Ngựa mập

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Mặt chú này có vẻ lém lỉnh đây

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn

Khi tạo hóa có sự nhầm lẫn
Chim voi

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube