Khi ở với mẹ và khi không có mẹ

|

Đoạn clip dựng lại sự khác biệt khi ở với mẹ và không có mẹ này sẽ khiến bạn muốn về nhà ôm mẹ ngay lập tức đấy.

Nguồn: Brightside