;

Khi các soái ca một thời nay đã là "chồng người ta"

| <

Các "soái ca" một thời của chúng ta như Trần Hạo Dân, Huỳnh Hiểu Minh... nay đều đã trở thành những người đàn ông của gia đình.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng