Khi các chàng "ra tay" cắt tóc cho người yêu

|

Bạn có đủ can đảm để giao phó mái tóc cho người yêu của mình "định đoạt" hay không?