Khám phá bàn nhậu vòng quanh thế giới

|

Nếu việc cụng li ở hầu hết các nước là cần phải có thì đối với Hungary, cụng li trên bàn nhậu lại là một hành động khiếm nhã.