Khách Tây "chê" phố đi bộ Hà Nội không đặc sắc

|

Nhiều bất cập trong công tác quản lí và quảng bá văn hoá Việt Nam ở phố đi bộ Hà Nội khiến khách Tây không có ấn tượng tốt. Qua chia sẻ, họ cho biết mình không cảm nhận được gì nhiều về những đặc trưng văn hóa đất Việt tại khu phố đi bộ này.