Chơi 18/06/2017

Bán có dám chi 4,7 triệu/đêm để ở khách sạn ngàn sao trên thế giới?

Gọi là khách sạn nhưng căn phòng hoàn toàn không có tường bao, chỉ độc nhất một chiếc giường ngủ nằm trơ trọi giữa thiên nhiên của núi Alps.

X Đóng