Kha Ly hóa cô tấm thời hiện đại để gặp ông bụt Tự Long

|

Với tình huống trưởng phòng Tự Long đưa ra để thử thách để Kha Ly, chứng minh bản thân là cô Tấm ngoan, hiền nhưng bất thành.

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube