Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

| 08:00 - 08/05/2013

Katy Perry xuất hiện trên tạp chí Max với vẻ đẹp ngỡ ngàng.

Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

Katy Perry đẹp ngỡ ngàng trên Max

  • Từ khóa
  • Max