Kang Tae Oh ra tay dẹp lọan chuyện tình Zippo, mù tạt và em để mau gặp Nhã Phương

|

Chờ mãi mà Zippo, Mù tạt và Em vẫn còn lằng nhằng chuyện tình tay ba, nên Kang Tae Oh đã phải nhào vô phân giải để mau gặp lại Nhã Phương.

Nguồn video: Rubic8