Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

|

Người mẫu Jolie Dương thể hiện vẻ đẹp đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen đầy bí ẩn.

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Model: Jolie Dương
Photographer: Spirit Tuấn Nguyen
Make up: Phúc Nguyễn

IFrame
loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube