;

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

|

Đây được đánh giá là một trong những thí nghiệm "tàn nhẫn" và nguy hiểm nhất đối với iPhone.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng