;

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

| <

Để xe tăng với trọng lượng cả tấn nghiền qua, liệu chiếc iPhone6s có thể sống sót?

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng