;

iPhone 6 Plus phát nổ ngay trên tay chủ nhân

|

Một chiếc Iphone 6 Plus đột nhiên phát nổ ngay trên tay khách và bốc khói nghi ngút bao trùm cửa hàng.

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng