Infographic- Zika đang ở gần chúng ta hơn mức tưởng tượng!

|

Đã có 1 du khách người Úc bị nhiễm Zika sau khi trở về từ Việt Nam! Vi rút nguy hiểm này đang ở gần chúng ta hơn mức bạn tưởng tượng đấy.

Infographic- Zika đang ở gần chúng ta hơn mức tưởng tượng!

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube