[Infographic] "Những thứ bốc mùi" cho bạn biết ti tỉ vấn đề sức khỏe

| 11:01 - 15/04/2016

Qua hình dạng, màu sắc, kích thước, mùi hương của phân và nước tiểu, bạn có thể phần nào đoán biết được tình trạng sức khỏe của mình...

[Infographic] Nhìn phân và nước tiểu đoán biết bệnh trạng