[Infographic]- Những điều CHƯA MỘT AI BIẾT về người thuận tay trái

| 19:00 - 15/08/2016

Người thuận tay trái chỉ chiếm 15% dân số thế giới, bạn đã biết chưa?

Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh 
Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh