[Infographic] Cứ mỗi 5 giây trôi qua, Trái đất đã thay đổi thế nào?

| 19:24 - 15/06/2016

Thật sự, 5 giây chỉ là một con số cực kì cực kì nhỏ bé so với quỹ thời gian cuộc sống của bạn, và lại càng không thể nào so sánh với quỹ thời gian vận hành của Trái đất. Tuy nhiên, chỉ với 5 giây thôi, trên thế giới đã có hàng trăm hàng ngàn sự việc xảy ra mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được.

[Infographic] Cứ mỗi 5 giây trôi qua, Trái đất đã thay đổi thế nào?
[Infographic] Cứ mỗi 5 giây trôi qua, Trái đất đã thay đổi thế nào?
[Infographic] Cứ mỗi 5 giây trôi qua, Trái đất đã thay đổi thế nào?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube